شركت آب منطقه اي كرمانشاه
                            
www.ican.ir
Ver 8.5.0.0
قابل توجه کلیه همکاران محترم
 
از کلیه کاربران محترم خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تهیه BackUp از اطلاعات خود اقدام نمایند.
 
توصیه می گردد BackUP اطلاعات روی CD و یا DVD رایت شود.
 
با تشکر: مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
 
 
كد شناسائي
كد عبور
نرم افزار منتخب